Pravidla obchodu

Pyrotechniku neposíláme! Pouze osobní odběr. Sestavené ohňostroje po dohodě můžeme dopravit.

Nákup od 18 let některé položky od 21 let mimo dětské pyrotechniky.

Objednané zboží zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty, která inkasovanou částku zasílá přímo na náš učet, což je činěno i v připadě platby zákazníka předem. Z tohoto důvodu platby internetového obchodu nepředstavují evidovanou tržbu a nejsou jako takové evidovány, a proto zasíláme zakazníkovi klasický paragon. 


Dodací podmínky 
Provozovatel stránek "Pyro-JiVa" zaručuje expedici zboží nejpozději do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky.


Nakládání s osobními daty a jejich ochrana
Zákazník zaškrtnutím políčka "Souhlasím s obchodními podmínkami"  potvrzuje svůj souhlas s tím, aby firma "Václav Halfar Pyro-JiVa" zapracovala údaje, uvedené v tomto formuláři, do svého informačního systému za účelem poskytnutí finančního rabatu a k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování e-shopu "EPYROTECHNIKA.cz" ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem provozování e-shopu "EPYROTECHNIKA.cz" a sleduje zájem registrovaného zákazníka a zkvalitnění služeb provozovaných společností Pyro-JiVa. Osoba, která vyplnila registrační formulář, se stává registrovaným zákazníkem a má právo přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost Pyro-JiVa ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona. Společnost Pyro-JiVa uvádí, že je sama výhradním zpracovatelem výše zmiňovaných údajů. Provozovatel stránek "Pyro-JiVa" považuje veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání třetí osobě.
 

 Záruční podmínky
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět.
Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od dodavatele, případně bude vrácena celá zaplacená částka.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Storno objednávky ze strany kupujícího probíhá v souladu se zákonem č. 367/2000. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena:
• odešlete e-mailem číslo faktury, na kterou bylo zboží odebráno. Dále uveďte na jakou adresu požadujete vrácení uhrazené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu), datum a jméno.
• zboží doručte na adresu sídla společnosti
• zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.